Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Romkbatim

Body

ברום כנרת אנו עושים מעל ומעבר לבניית קשרים חזקים עם הקהילות המקומיות בהן אנו עובדים. צוות המנהלים והצוות הלאומיים המחויבים שלנו עובד קשה אילן ששון מביא לשינוי חיובי על ידי שיקום הסביבה ושיפור הכלכלה המקומית באמצעות יצירת מקומות עבודה - לכן מדי חודש, יחד עם הקהילות הללו, אנו נוטעים ומגנים על עשרות מיליוני עצים. באמצעות השתלה קשה ומסירות, איננו נרתעים משטח קשה או מתנאי מזג אוויר בלתי צפויים - אפילו להערים על ציידים מדי פעם - ולוודא שהחזון שלנו של התחדשות סביבתית מגיע למרחקים!
Website: https://romkfdn.com

Attachments

Created at 12/5/2022 7:09 AM by  
Last modified at 12/5/2022 7:09 AM by